Maandag, 27 Februari 2017 14:35
Logo homologatie.be
Deze website is onderdeel van
TRAXIO_LOGO_4C.jpg

Welkom op de website van homologatie.be

Recent nieuws

2017-01 Benodigde attesten voor ADR

MOW stelde tijdens controles van i-Fastdossiers (ADR-voertuigen) vast dat een ADR-testrapport van een technische dienst volgens VN/ECE-reglement nr. 105 regelmatig ontbreekt ...

Verder lezen..
2016-12 1ste keuring na homologatie - nieuwe procedure

Procedure in geval van eventuele discussies n.a.v. de eerste keuring van een voertuig ...

Verder lezen..
2016-12 Materiaalkoffer als zijdelingse afscherming

Een materiaalkoffer als vervanging van gehomologeerde afscherming kan indien aan de volgende voorwaarden voldaan wordt ....

Verder lezen..
2016-12 Eindelijk afschaffing van het inlichtingenformulier voor IFAST

Met onmiddellijke ingang is het inlichtingenformulier bij iFAST-dossiers niet langer verplicht ...

Verder lezen..
2016-11 Nieuwe periodiciteit van keuring van vrachtwagens!

De Vlaamse en Waalse overheden willen de keuring voor vrachtwagens versoepelen. Daarom heeft de Waalse overheid een nieuw besluit gepubliceerd voor een wijziging van de keuringsperiodiciteit van vrachtwagens van categorie N2 en N3, inclusief voor ADR.

Verder lezen..
2016-11 Lichte vracht of niet?

Weet dan dat alle Belgische keuringsstations lichte vrachtauto’s voor goederenvervoer anders controleren sinds 9 september 2016.

Verder lezen..
2016-11 Vrijstellingen opspatafscherming

Het is belangrijk te melden dat de Europese verordening altijd primeert op de nationale wetgeving. Er moet met andere woorden altijd een minimumvoorziening zijn zoals in de Europese verordening bepaald is ....

Verder lezen..
2016-10 Oplossing probleem IFAST bij inschrijving!

De gegevens van iFast worden momenteel terug automatisch bezorgd aan de DIV.

Verder lezen..
2016-10 Nieuwe auditfrequentie fabrikant!

Voor fabrikanten die over meer dan één productielocatie beschikken, diende tot nu toe elke productielocatie minstens één maal in een periode van drie jaar geauditeerd te worden. De gewesten zijn het erover eens geraakt om die periode op vier jaar te brengen.

Verder lezen..
2016-09 OVERDRACHT BEVASYS & IFAST IN SEPTEMBER

Vanaf 22 september 2016 worden ook de IT-applicaties die deze bevoegdheden ondersteunen overgedragen van de FOD Mobiliteit en Vervoer NAar de gewesten. De applicaties zullen niet beschikbaar zijn vanaf donderdag 22 september 2016 om 22h ...

Verder lezen..
2016-09 AMBULANCES EN CONFORMITEIT MET EN1789

Hoe een testrapport van een erkende Technische Dienst vereist toevoegen aan het dossier ...

Verder lezen..
2016-09 TACHOGRAAF EN SNELHEIDSBEGRENZER

Er is geen verplichting van de tachograaf bij validatie of individuele goedkeuring, maar wel bij de eerste keuring. De snelheidsbegrenzer is wel vereist bij validatie en individuele goedkeuring ...

Verder lezen..

De website gidst u doorheen de verplichtingen die de kaderrichtlijn oplegt.

De leden TRAXIO kunnen op deze pagina een login aanvragen en toegang krijgen tot meer gedetailleerde informatie.

Handleidingen

U moet aangemeld zijn vooraleer u alle informatie kan bekijken.

Zoeken

Contactpersonen

Technische diensten:

Federatie:

Goedkeuringsinstanties:

  • In België: Vlaams gewest - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Waals Gewest
  • Andere lidstaten (http://ec.europa.eu/...)